Monthly Archives: สิงหาคม 2022

การวางแผนวางแผนการตลาดออนไลน์ การขายเบื้องต้นแบบง่ายๆ

วางแผนการตลาด

สมมติว่านาย A กับ นาย B ขายสินค้าชนิดเดียวกัน กลุ่มลูกค…