ลูกค้าบางส่วนของเรา

บริการการตลาดของเรา

บริการจัดทำเว็บ

เทคโนโลยีดิจิทัลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ อย่างมหาศาล กุญแจที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจคงอยู่และสามารถเติบโตท้าทายกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่หยุดยั้ง คือการมี Digital strategy หรือ ความเข้าใจถึงกลยุทธิ์ตลาดดิจิทัลเป็นแกนสำคัญของธุรกิจอย่างถ่องแท้ เพื่อสามารถสร้างแผนการตลาดที่สุดยอดและสามารถวางแผน ดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีหัวใจสำคัญคือ การมีกลยุทธิ์ที่จะสามารถทำให้เรารู้จักทั้งธุรกิจของเรา (Know Your Business) และรู้ว่าลูกค้าของเราคือใคร (Know Your Customer)  เราจะต้องดำเนินการอย่างไร เมื่อไหร่ ทำช่องทางไหน เพื่อให้ทุกก้าวเป็นไปเพื่อตอบโจทย์และบรรลุเป้าหมาย

social marketing

หลักสำคัญในการทำ E-commerce Marketing ให้ประสบความสำเร็จ คือ การเข้าใจกลยุทธิ์ทางการตลาดทุก platform แล้วสามารถประสานทุกช่องทางเข้าด้วยกันอย่างมีชั้นเชิงและลงตัว เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์ด้านการผลักดันให้เกิดการเพิ่มยอดขายสูงสุดในทุกช่องทาง โดยอาศัยกลยุทธิ์และ Metrics วัดผลทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

Pay per click

สิ่งที่จะแสดงถึงผลลัพธ์ของการทำการตลาดในยุคปัจจุบันคือ การวัดผล เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ตัวเลขออกมาอย่างชัดเจน เพื่อให้ผลทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จหลายแบรนด์ให้ความสำคัญ เพราะทำให้เกิดภาพของตัวเลขการลงทุนปรากฏขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จุดนี้จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเล็งเห็นศักยภาพของตัวเลขดังกล่าวว่าคุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ ทั้งยังสามารถวิเคราะห์ KPI ได้อย่างชัดเจน

Search engine opitmization

Search Engine Optimization หรือ ทำ SEO บน Google.com ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะให้ลูกค้ามองเห็นธุรกิจของคุณ โดยเป็นกระบวนการทางการตลาดที่มีองค์ประกอบหลากหลาย ซึ่งสามารถผลักดันให้เว็บไซต์ของคุณติดหน้าแรกของ Google, Yahoo หรือ Bing, SEO เป็นเครื่องมือในการค้นหาสำคัญของโลกที่ลูกค้าจำนวนมหาศาลเลือกใช้ ยิ่งเราสามารถอยู่อันดับที่สูงเท่าไหร่ โอกาสในการที่ลูกค้าจะมองเห็นและคลิกเข้ามาก็จะสูงขึ้นเท่านั้น รวมทั้งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ การรับรู้การมีอยู่ของแบรนด์ ที่สำคัญคือ โอกาสที่จะทำให้ธุรกิจสามารถนำหน้าคู่แข่งได้ในที่สุด

Content management

Social media เป็นพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่ที่คอยเชื่อมต่อระหว่างผู้คนมหาศาลกับแบรนด์ของเรา โดยมี content เป็นองค์ประกอบสำคัญ มีบทบาทและหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างแบรนด์ของเรากับลูกค้า ดังนั้นการวางกลยุทธิ์ในการสร้าง content จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้แบรนด์ของเรามีแนวทาง เป้าหมายและความโดดเด่นทางด้านความคิด บทความ เนื้อหา เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างเราและลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

Influlencer marketing

การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระหว่างแบรนด์กับลูกค้าโดยอาศัยหลักวิเคราะห์ผ่านตัวเลขและสถิติเพื่อคาดคะเนพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่งผลให้สามารถวางแผลกลยุทธิ์เพื่อให้รู้จักลูกค้ามากขึ้น เข้าใจและมีโอกาสทำนายพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อสามารถออกแบบสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ได้อย่างแม่นยำ

ทําการตลาดออนไลน์ 2022

หลายแบรนด์อาจมีคำถามว่า หากเพิ่งเริ่มการทําตลาดออนไลน์ในปี 2021 ยังทันไหม เมื่อหลายแบรนด์ได้กุมพื้นที่ของสินค้าไปเรียบร้อยแล้ว

ความสำเร็จของการทำการตลาดออนไลน์ขึ้นอยู่กับการวางแผนการตลาดออนไลน์ กลยุทธิ์ การจัดการข้อมูล ต้องมีความหลากหลายและรู้จักกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค มีบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากในการตัดสินใจ ได้แก่ Initiator, Influencer, Decision, Buyer, User

ซึ่งการวิเคราะห์ผู้บริโภค คือ 1 ใน Marketing Strategy ซึ่งเป็น วิธีทําการตลาดออนไลน์อย่างหนึ่ง

การทำการตลาดออนไลน์สิ่งที่ยาก คือ การต้องเข้าใจและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุด รวมถึงศักยภาพในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์

การตลาดออนไลน์สำคัญอย่างไร

การตลาดออนไลน์ คือ การตลาดที่ใหญ่มหาศาล เพราะสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากสำหรับคนแทบจะทุกรุ่น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ใน 1 วัน ผู้คนใช้โลกออนไลน์ในการพูดคุย หาความรู้รวมถึงค้นหาสิ่งที่ตนสนใจ โดยการตลาดออนไล์มีด้วยกันหลายช่องทาง เช่น

Search Engine Marketing ได้แก่ SEO และ การลงโฆษณา google ทั้ง 2 แบบมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป แต่เป้าหมาย คือ การขึ้นแสดงที่หน้าการค้นหาที่ Search Engine เช่น Google Ads เหมือนกัน

Social Marketing เป็นการทำการทําการตลาดออนไลน์ ผ่านสิ่งที่เรียกว่า Social Network  เช่น Facebook Ads, Pinterest, Twitter, Instagram, Tiktok เป็นต้น

Email Marketing เป็นการส่งข่าวสารข้อมูลผ่าน E-mail ที่เราคุ้นเคยกันดี

ปัจจัยที่มีผลต่อการทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ

  • การวางแผนที่มีชั้นเชิง การมีเป้าหมายการรู้จักสินค้า และแบรนด์ของตัวเองเพียงพอที่จะรู้ว่ารูปแบบใดเหมาะกับแบรนด์ของตน
  • การรู้ Brand Persona
  • บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ เพราะคือเครื่องมือในการทำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จัก สร้างกำไรและก้าวขึ้นไปนำหน้าคู่แข่งได้
  • งบประมาณ เพราะทุกคลิกของผู้บริโภคนั่นหมายถึงเม็ดเงินที่เสียไป หรือได้กลับมา โดยเฉพาะการโฆษณาแบบเสียเงิน อีกทั้งบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ค่อนข้างเป็นที่ต้องการทำให้ค่าตัวค่อนข้างสูง

การมีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตลาดออนไลน์ เป็นที่ปรึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสินค้า และแบรนด์ของคุณให้ไปอยู่แนวหน้าได้ไม่ยาก